Tiền tố phủ định trong tiếng anh là một phụ tố (thành phần phụ) trong một câu và luôn đứng trước từ gốc để thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ gốc. Các tiền tố trong tiếng anh thường có một ý nghĩa cụ thể do đó bạn có thể dễ dàng đoán từ nghĩa của từ.

Ví dụ như từ “indicrect”, chúng ta có thể thấy từ gốc ở đây từ gốc là “direct” và tiền tố là “in”. 

  • Từ “direct” mang ý nghĩa là trực tiếp
  • Tiền tố “in” biểu hiện sự trái ngược, phủ định hay được hiểu là không
  • Tạo nên từ “indirect” nghĩa là gián tiếp

Bạn có thể thấy được cấu trúc được xác định như sau: “tiền tố” + “từ gốc”

1. Tiền tố “in-“

2. Tiền tố “im-“

3. Tiền tố “il-“

4. Tiền tố “ir-“

5. Tiền tố “non-“

6. Tiền tố “un-“

7. Tiền tố “dis-“

———————————————————————-

Học tiếng Anh Online 1 thầy 1 trò sẽ giúp bạn:

  • Thời gian tương tác nhiều hơn so với học nhóm, 100% thời gian là của bạn
  • Tiết kiệm thời gian đi lại
  • Tiết kiệm chi phí
  • Tự tin nói chuyện với giáo viên

—————————————————————————

 Đăng ký để được tư vấn về lộ trình học tập và học thử miễn phí lớp tiếng Anh Online 1:1 nào: https://goo.gl/LiJWGc

 Thông tin liên hệ:
 touchskyenglish.com
 0901 380 577 – 0901 480 577
 touchskyenglish@gmail.com

HOTLINE: 0901 480 577

error: