Giới từ trong tiếng Anh là một thành phần quan trong trong ngữ pháp. Có khá nhiều giới từ được sử dụng trong tiếng Anh, trong đó có nhiều giới từ được sử dụng phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh mà bạn thường hay gặp lỗi. Hãy cùng mình tìm hiểu cách dùng cụ thể các giới từ tiếng Anh dưới bài viết nhé!

1. Giới từ “at” : ở , tại

– Với thời gian: “at” chỉ mốc thời gian cụ thể, khoảnh khắc, thời điểm.

Ví dụ: at 9:00 PM, at dinner, at lunch, at the start of the party, at the start of the movie, at sunrise, at the moment.

– Về địa điểm: “at” thường chỉ các địa chỉ, địa điểm nhỏ, cụ thể.

Ví dụ: at the store, at 345 broadway street, at my house.

2. Giới từ “in” : bên trong, ở trong

– Với thời gian: “in” thường đứng trước những từ chỉ thời gian khá khái quát như “century”, “week” (tuần).

Ví dụ: in the future, in the 20th century, in March, in the 1980’s, in the third week of April.

– Với địa điểm: “in” thường đứng trước những địa điểm lớn : country (quốc gia), village, neighborhoods (làng, vùng). 

Ví dụ: in Miami, in the United States, in my neighborhood.

3. Giới từ “on” : trên, ở trên

– Với thời gian: “on” sử dụng với ngày cụ thể, một dịp đặc biệt nào đó.

Ví dụ: on Saturday,  on my birthday, on the weekend, on June 8th.

– Với địa điểm: “on” đứng trước một vùng tương đối dài, rộng như bãi biển, đường phố … 

Ví dụ: on the beach, on Broadway Street, on my street.

4. Các giới từ quan trọng khác

  • Các giới từ chỉ dành chỉ nơi chốn

– behind: đằng sau

– in frond of : đằng trước

– next to, beside : bện cạnh

– above : trên

– under: dưới

  • Các giới từ chỉ mục đích

– to : để

– so as to: để

– in order to : để

– for : dùm, dùm cho

  • Giới từ chỉ sự di chuyển

– to, into, onto : đến

– into: tiếp cận và vào bên trong vật, địa điểm đó

– to: chỉ hướng tiếp cận tới người, vật, địa điểm.

– round,around,about: khoảng, về

– onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía ngoài cùng của vật,địa điểm

– across : ngang qua

– from: chỉ nguồn gốc xuất xứ

– along : dọc theo

  • Giới từ chỉ thể cách

– with : với

– according to: theo

– without : không, không có

– instead of : thay vì

– in spite of : mặc dù

(Nguồn: Internet)

———————————————————————-

Học tiếng Anh Online 1 thầy 1 trò sẽ giúp bạn:

  • Thời gian tương tác nhiều hơn so với học nhóm, 100% thời gian là của bạn
  • Tiết kiệm thời gian đi lại
  • Tiết kiệm chi phí
  • Tự tin nói chuyện với giáo viên

—————————————————————————

 Đăng ký để được tư vấn về lộ trình học tập và học thử miễn phí lớp tiếng Anh Online 1:1 nào: https://goo.gl/LiJWGc

 Thông tin liên hệ:
 touchskyenglish.com
 0901 380 577 – 0901 480 577
 touchskyenglish@gmail.com

HOTLINE: 0901 480 577

error: